Zasiłki rodzinne

Zasiłek rodzinny ma na celu pomoc rodzinie poprzez  częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Aby zasiłki rodzinne zostały przyznane trzeba spełniać  kryterium dochodowe.

Fotolia_51458285_Subscription_Monthly_M

Rodzina